jueves, 21 de abril de 2016

PANTIS,VISIONARIO E EVOCADOR EN "PRANTO "

"PRANTO" É UNHA VIAXE NO QUE OS RELATOS ESTÁN DOTADOS DUNHA INTROSPECTIVA CINEMÁTICA QUE ACTÚA COMO PONTE ENTRE A PARTE MUSICAL E A LITERARIA O proxecto Pranto (Prenom), é o resultado da inquietude creativa de Pantis, nome baixo o que se esconde  Rúben Domínquez (Chicharrón, Telephones Rouges), co que inicia a súa andaina en solitario

 E faio circulando por carrís musicais de "vía ancha", cunha efervescente imaxinaría musical conectada á electrónica con ondulaciones de pop e kraut que ao longo de sete temas, cantados en galego, explora innovacións sónicas coas que penetra en terreos musicais  que transportan ao oínte a esferas emocionais dispares, que van desde os estados depresivos, pechado e melancólicos, até bucles  rítmicos, brillantes e animados noutras, cos sintetizadores dotando os relatos dunha introspectiva cinemática que actúa como ponte entre a parte musical e a literaria. 


Os temas de "Pranto" están enfocados en distintos planos emocionais , a maneira dunha procura de confrontacións sonoras  e matices que atraen a atención do oínte cunhas estruturas que axustan a imaxe e o son para manter o máximo rendemento e visibilidade do contorno.

 Trátase dun traballo visionario e evocador, á vez fantástico e excitante cheo de remolinos animados con estraña beleza de tons procesados electrónicamente no que destacan interpretacións articuladas con calidade ambiental con versos cargados de fortes imaxes, descricións oníricas e paisaxes interiores:

 "As cancións están todas tocadas dunha emoción punzante, dunha profunda necesidade de expresión, afirmación, negación. Unha vinculación interior que se materializa no fío condutor do disco que son os espazos pechados, lugares e non-lugares que gardan relación entre se mesmos, nos que case nunca hai posibilidade de saída. Desde o principio dá concepción do disco, tiven claro que quería que ·Pranto" fose unha viaxe necesaria, de aí a ligazón entre os témas e tamén entre as letras". 

Gravado, mesturado e masterizado por Ibán Pérez non Estudo Terraforma de Cangas do Morrazo, a produción corre a cargo do propio Rubén Domínguez que gravou todos os instrumentos e voces, excepto a batería, na que participou Cibrán Tenreiro (Monstro, Esposa).


Os poucos dias da súa edición "Pranto" entrou no Top-10. no terceiro posto, da revista musical Mondosonoro.

PANTIS
"PRANTO"


El proyecto Pranto (Prenom), es el resultado de la inquietud creativa de Pantis, nombre bajo el que se "esconde" Rúben Domínquez (Chicharrón, Telephones Rouges), con el que inicia su andadura en solitario

 Y lo hace circulando por carriles musicales de "vía ancha" con una efervescente imaginería musical conectada a la electrónica con ondulaciones de pop y kraut que a lo largo de siete temas, cantados en gallego, explora innovaciones sónicas con las que se adentra en terrenos musicales  que transportan al oyente a esferas emocionales dispares que van desde los estados depresivos, cerrados y melancólicos hasta bucles  rítmicos, brillantes y animados en otras, con los sintetizadores dotando a los relatos de una introspectiva cinemática que actúa como puente entre la parte musical y las letras. 

Los temas de "Pranto" están enfocados en distintos planos emocionales , a manera de una búsqueda de confrontaciones sonoras  y matices que atraen la atención del oyente con unas estructuras que acoplan la imagen y el sonido para mantener el máximo rendimiento y visibilidad del entorno.  Se trata de un trabajo visionario y evocador, a la vez fantástico y excitante lleno de remolinos animados con extraña belleza de tonos procesados electrónicamente en el que destacan interpretaciones articuladas con calidad ambiental con versos cargados de fuertes imágenes, descripciones oníricas y paisajes interiores:

 "As cancións están todas tocadas dunha emoción punzante, dunha profunda necesidade de expresión, afirmación, negación… Unha vinculación interior que se materializa no fío condutor do disco que son os espazos pechados, lugares e non-lugares que gardan relación entre si mesmos, nos que case nunca hai posibilidade de saída.Desde o principio da concepción do disco, tiven claro que quería que “Pranto” fose unha viaxe necesaria, de aí a ligazón entre os temas e tamén entre as letras" 

Grabado, mezclado y masterizado por Ibán Pérez en Estudio Terraforma de Cangas do Morrazo, la produción corre a cargo del propio Rubén Domínguez que gravo todos los instrumentos y voces, excepto la batería, en la que participo Cibrán Tenreiro (Monstruo, Esposa).

A los  pocos dias de su  edición "Pranto" entro en el Top-10. en el tercer lugar, de la  revista musical Mondosonoro.


No hay comentarios:

Publicar un comentario