viernes, 23 de noviembre de 2018

XOSÉ LIZ " O CANTAR DOS FRAUTARES"


UN PROYECTO DE EVIDENTE INTERESE CULTURAL 

A frauta é o instrumento máis antigo que se coñece e pola súa versatilidade en canto ás súas posibilidades a súa presenza en todas as culturas e nos contextos tradicionais onde  ten un papel relevante dentro da música folk, como a galega. 

Xosé Liz, un dos músicos máis completos e activos do panorama musical galego deixando constancia da súa valía profesional  formando parte de diferentes agrupacións como "Ardentía", "Beladona", "Entre Trastes", "Lizgairo", "Anxo Lorenzo" e "Riobó", acaba de editar o seu primeiro disco en solitario, "Ou Cantar dos Frautares " no que as frautas de madeira -- Irish flute, requinta, frauta clásica.-- teñen o seu protagonismo a través de melodías tradicionais de Galicia, Portugal, Escocia,Bretaña e Irlanda utilizando frautas de artesáns actuais, e doutros traversos dos séculos XIX e XVIII. 

Estes últimos "durmidos" durante varias décadas  e que agora "esperta" Xosé Liz, que neste disco exerce, ademais de arreglista  e compositor dalgúns dos temas,como  instrumentista múltiple tocando gaita galega, guitarra acústica, Bouzouki, Mandolina, guitarra- bouzouki, Pandeiro, Pandereita e Guzz Bass Single Pickup, cos que acompaña ás frautas. Estamos ante un proxecto de evidente interese cultural que reúne 14 temas interpretados con diferentes frautas.De entrada escóitase "Danza de Vilanova- Marcha procesional do Corpus de Pontevedra". Séguelle "Grelada", "Fandango de Vella", "Painter Gas Reel", "Glencoe (march), "Xota portuguesa- Xota de Guijar", "Ou Refaixo","Horó2, "O Candil", "Montrove- Vilarmide (muiñeira) ", "Pasocorredoiras do Condado -De Mostad a Milleiros), "Canto Afiador -Romance de Herveira", "Ohrwurm -Eklunda (polcas)" e péchase con "Marexada". 

O CD conta con fotos de Nando Igresias  e foi gravado por Carlos Quintá baixo a produción de "Verkami Crowfunding" e na figura unha lista de agradecementos nos que se inclúen a diferentes "luthiers" e propietarios das frautas utilizadas na gravación --"Monzani & Co", "Rudall & Rose", "John Schuchart", "Keith Prowse" e " "Requinte flute" -- das que Xosé  Liz saca con mestría melodías "encantadas" que redimensionan a proxección da frauta nas tradicións folclóricas galegas e  dos países xa mencionados.  XOSÉ LIZ
" O CANTAR DOS FRAUTARES"

La flauta es el instrumento más antiguo que se conoce y por su versatilidad en cuanto a sus posibilidades su presencia en todas las culturas y en los contextos tradicionales donde  tiene un papel relevante dentro de la música folk, como la gallega. Xosé Liz, uno de los músicos más completos y activos del panorama musical gallego dejando constancia de su valía profesional  formando parte de diferentes agrupaciones como “Ardentía”, “Beladona”, “Entre Trastes”, “Lizgairo” “Anxo Lorenzo” y “Riobó”, acaba de editar su primer disco en solitario, "O Cantar dos Frautares " en el que las flautas de madera Irish flute, requinta, frauta clásica.-- tienen su protagonismo a través de melodías tradicionales de Galicia, Portugal, Escocia,Bretaña e Irlanda utilizando flautas de artesanos actuales, y de otros traversos de los siglos XIX y XVIII. Estos últimos "dormidos" durante varias décadas  y que ahora "despierta" Xosé Liz, que en este disco ejerce, además de arreglisy y compositor de algunos de los temas,como  instrumentista múltiple tocando gaita gallega, guitarra acústica, Bouzouki, Mandolina, guitarra- bouzouki, Pandeiro, Pandereta y Guzz Bass Single Pickup, con los que acompaña a las flautas. Estamos ante un proyecto de evidente interés cultural que reúne 14 temas interpretados con diferentes flautas. De entrada se escucha "Danza de Vilanova- Marcha procesional do Corpus de Pontevedra". Le sigue "Grelada", "Fandango de Vella", "Painter Gas Reel", "Glencoe (march), "Jota portuguesa- Jota de Guijar", "O Refaixo","Horó2, "El Candil", "Montrove- Vilarmide (muiñeira) ", "Pasocorredoiras do Condado -De Mostad a Millares), "Canto Afiador -Romance de Herveira", "Ohrwurm -Eklunda (polcas)" y se cierra con "Marexada". El CD cuenta con fotos de Nando Iglesias y fue grabado por Carlos Quintá bajo la producción de "Verkami Crowfunding" y en el figura una lista de agradecimientos en los que se incluyen a diferentes "luthiers" y propietarios de las flautas utilizadas en la grabación --"Monzani & Co", "Rudall & Rose", "John Schuchart", "Keith Prowse" y " "Requinte flute" -- de las que Xosé Liz  saca con maestría melodías "encantadas" que redimensionan la proyección de la flauta en las tradiciones folclóricas gallegas y  de los países ya mencionados.   

No hay comentarios:

Publicar un comentario