martes, 8 de noviembre de 2016

GUADI GALEGO,NUN "MUNDO QUE ESTÁ PARADO" ,ELA ESTÁ EN MARCHA

    Facer pop e cantalo en galego non é tarefa fácil. 
Con todo o “espírito libre” de Guadi Galego, sempre sincera consigo mesma, sobrevoa esas dificultades, consciente de facer arte e non produto. “O mundo está parado” é un título que profunda na necesidade de activarnos humanamente, “humanos somos, mais estamos deshumanizados”, afirma Guadi, “estamos máis parados do normal”. Anda que ela está en “marcha”.

Estas afirmacións vénen a consecuencia  do seu espírito artisticamente inquieto, tal como móstrao a traxectoria artística  dunha das voces femininas referenciales da escena musical galega, iniciada en Berroguetto, cantando e tocando a gaita, estirando a súa camiñar por formacións como Espido , Nordestinas e aCadaCanto,  nun itinerario que a levou desde o folk até o pop alternativo, por onde discorre o seu presente artístico emprendido na súa anterior achega discográfica “Lúas de Outubro e Agosto”, editado en 2014 .

Sen dúbida, a súa é unha determinación artística arriscada nun panorama musical delimitado por “etiquetas” que estruturan unhas fronteiras máis promocionais que reais xa que a música non ten barreiras e nace libre. Facer pop e cantalo en galego non é tarefa fácil. Con todo o “espírito libre” de Guadi, sempre sincera consigo mesma, sobrevoa esas dificultades, consciente de facer arte e non produto. O cal é digno de valorar.

En “O Mundo está parado”  Guadi reflexiona é móvese con soltura profundando nesa orientación compositiva e interpretativa, madurando o contexto musical cunha naturalidade expresiva no seu canto, cunha voz delicada, coloreada con sedutora sinceridade emotiva que, aproveitando as súas condicións vocais, parece flotar suavemente en suxestivas melodías interpretadas de forma esmerada, cunha “levedad· instrumental controlada”, que lle dá un toque de sofisticación e levan ao oínte a entrar no mesmo rexistro armonioso da súa música sen fronteiras.

Cancións como “Cedeira”, “Ou Privilexio é  soar”, “Mente en branco”, “Ou Mundo está parado”, “El entorno” ( en castelán), “Vas cara arriba”, “Dende que marchaches”, “Vida”, “Tribu” e “Canción para ver”--  seis de composición propia, tres de Carlos Abal e unha do produtor e arreglista Paxti de García - -desenvólvense sobre unha temática que busca “unha reflexión sobre a imposibilidade dá coherencia”. Un territorio argumental que a voz de Guadi Galego matiza  cunha perceptible acometividad expresiva .

Destacar os arranxos e a produción de Paxti Garcia  que imprime á música una liquidez melódica que junto a  alturas brillantes y tornasoladas acolchan un envoltorio de delicada dozura para que Guadi explore os novos camiños emprendidos na súa carreira artística .


Na primeira e limitada edición de “O mundo está parado” Guadi decidiu engadir máis valor artístico ao traballo ao publicalo en vinilo, único formato que haberá dispoñible nas tendas de discos, dentro do cal se atopa un CD (coas mesmas cancións) e unha fotografía de tamaño 20x30cm, obra de Carlos Abal. Hai 10 fotos distintas distribuídas nunha tirada de 1.000 vinilos. Ademais, o álbum estará dispoñible en plataformas dixitais.

GUADI GALEGO :“O MUNDO ESTÁ PARADO”


“El mundo está parado” es un título que profundiza en la necesidade de nos activar humanamente, “humanos somos, mais estamos deshumanizados”, afirma Guadi, “estamos máis parados do normal”. Aunque ella esté en “marcha”.

Esta afirmación viene a consecuencia  de su espíritu artísticamente inquieto, tal como lo muestra la trayectoria artística  de una de las voces femeninas referenciales de la escena musical gallega, iniciada en Berroguetto, cantando y tocando la gaita, estirando su caminar por formaciones como Espido , Nordestinas y aCadaCanto,  en un itinerario que la ha llevado desde el folk hasta el pop alternativo, por donde discurre su presente artístico emprendido en su anterior aportación discográfica “Lúas de Outubro e Agosto”, editado en 2014 .

Sin duda, la suya es una determinación artística arriesgada en un panorama musical delimitado por “etiquetas” que estructuran unas fronteras más promocionales que reales ya que la música no tiene barreras y nace libre. Hacer pop y cantarlo en gallego no es tarea fácil. Sin embargo el “espíritu libre” de Guadi, siempre sincera consigo misma, sobrevuela esas dificultades, consciente de hacer arte y no producto. Lo cual es digno de valorar.

En “El Mundo está parado” Guadi se mueve con soltura profundizando en esa orientación compositiva e interpretativa, madurando el contexto musical con una naturalidad expresiva en su canto, con una voz delicada, coloreada con seductora sinceridad emotiva que, aprovechando sus condiciones vocales, parece flotar suavemente en sugerentes melodías interpretadas de forma esmerada, con una “levedad· instrumental controlada”, que le da un toque de sofisticación y llevan al oyente a entrar en el mismo registro armonioso de su música sin fronteras.

Canciones como “Cedeira”, “O Privilexio é  soar”, “Mente en branco”, “O Mundo está parado”, “El entorno” ( en castellano), “Vas cara arriba”, “Dende que marchaches”, “Vida”, “Tribu” y “Canción para ver”  seis de composición propia, tres de Carlos Abal y una del productor y arreglista Paxti de García – se desarrollan sobre una temática que busca “una reflexión sobre a imposibilidade da coherencia”. Un territorio argumental que la voz de Guadi Galego matiza  con una perceptible acometividad expresiva .

Destacar los arreglos y la producción de Paxti Garcia  que imprime a la música una liquidez melódica que junto a  alturas brillantes y tornasoladas que acolchan un envoltorio de delicada dulzura para que Guadi explore los novos camiños emprendidos en su carrera artística .

En la primera y limitada edición de O mundo está parado Guadi ha decidido añadir más valor artístico al trabajo al publicarlo en vinilo, único formato que habrá disponible en las tiendas de discos, dentro del cual se encuentra un CD (con las mismas canciones) y una fotografía de tamaño 20x30cm, obra de Carlos Abal. Hay 10 fotos distintas distribuidas en una tirada de 1.000 vinilos. Ademais, o álbum estará dispoñible en plataformas dixitais.

No hay comentarios:

Publicar un comentario