sábado, 21 de noviembre de 2015

EN "EXTRA:MUNDI" LUAR NA LUBRE EXPLORA CON AROMA GALEGO OUTRAS CULTURAS


 No seu día o folk galego viviu unha época de esplendor, un "boom" potenciado polos medios que se interesaron polo tema e enfocaron as cámaras cara a el. 

O interese foi decrecendo e quen marcan as tendencias culturais, que un día dixeron "agora interesa a gaita", cambiaron de terzo., á vez que o folk galego sempre enraizado coa tradición popular foi crecendo musicalmente interiormente  e  do seu tronco foron saíndo ramas novas e delas follas que co seu diferente formato non só embelecen a paisaxe cultural, tamén xeran "osíxeno" para mellorar a habitabilidade do ambiente musical.

Hoxe, o folk galego non está no seu mellor momento de popularidade, pero iso non quere dicir que o seu potencial este mermado xa que numerosos grupos e artistas aliméntano continuamente cunha sabia --sabedoría, traballo e ilusión --- que o mantén erguido na espesura dos bosques musicais coa suficiente altura e lonxevidade para seguir sendo un referente, un embaixador da cultura galega que necesita de ser coidado a nivel instucional.

Aí está Luar na Lubre, unha formación que xurdía na Coruña en 1986 e que consumindo etapas foi "oxigenando" o seu camiño a través de concertos, discos e multitude de premios e recoñecementos  até chegar ao día de hoxe en plenitude," sacando peito"  con esa experiencia que  fai reconocible a personalidade propia do seu son --o que garante unha permanencia no tempo -- e unhas renovadas ilusións que foron o combustible enerxético para andar e "correr" polos circuítos musicais.

Trinta anos e Luar na Lubre, un dos grupos fundamentais para o folk galego  --Bieito Romero - Gaita, zanfona e acordeón diatónico;Eduardo Coma - Violin: Patxi Bermudez - Bodhran, tambor galego e djimbek;Paula Rei - Voz Pedro Valero - Guitarra acústica, bouzouki e baixo pedal; Xan Cerqueiro - Frauta travesera, whistles yTeclado; Xavier Ferreiro - Percusiónes latinas e efectos ;Xúlio Varela - Bouzouki, coros e percusión tradicional galega--anuncia, como mostra da súa fecundidade e calidade interpretativa, un novo disco que leva por título "Extra:Mundi", o número dezaseis na súa discografía, seguindo a pauta de "un disco cada dous anos non fai dano" das súas últimas edicións. Convertidos nun dos grandes referentes internacionais da música celta este grupo folk empeza a celebrar o seu tres décadas de vida con trece temas inéditos cuxo contido explica Bieito Romero : 

"Extra Mundi en latín é o mundo exterior. Un universo que desde a nosa perspectiva coñecemos en certo xeito, pero que nunca exploraramos como ou fixemos neste novo traballo, un traballo que transcende do ámbito galego ou celto-atlántico e explora outras culturas desde unha óptica moi íntima e persoal, unha visión de "lareira", aberta a mundos próximos pero distintos".

"Un Extra Mundi" que Luar na Lubre explora con aroma a Galicia,coa colaboración da Cotral de Ruada de Ourense,  o seu mundo habitual, máxico e propio Luar na Lubre interpretando trece  temas: "A Batalla", "Txoria Txori" -- do folclore vasco --"Xota de Xosé-Bretemas e Raiolas-Carballesa do Ibio", "A Molinera",un clásico de tradición castelá, "The Sailors hornpipe-Pasacorredoiras", unha chiscadela a Mike Oldfield,"Foliada dá Coruña-Ruada de Rebordelo","Ardora", "Fisterra", "Ramón dá Chiculateira", "O Rossinyol" -- unha da  máis belas canciónes tradicionais catalás --,"Cantiga de Falván","Onde vas por auga-Nel Campu ñacen flores" --tradicional asturiana-- e "A Muixeranga", tradicional do País Valenciano.

EN "EXTRA:MUNDI" LUAR NA LUBRE EXPLORA CON AROMA GALLEGO
OTRAS CULTURAS

En su día el folk gallego vivió una época de esplendor, un "boom" potenciado por los medios que se interesaron por el tema y enfocaron las cámaras hacia él. El interés fue decreciendo y quienes marcan las tendencias culturales, que un día dijeron "ahora interesa la gaita", cambiaron de tercio., al tiempo que el folk gallego siempre enraizado con la tradición popular fue creciendo musicalmente interiormente  y  de su tronco fueron saliendo ramas nuevas y de ellas hojas que con su diferente formato no solo embellecen el paisaje cultural, también generan "oxígeno" para mejorar la habitabilidad del ambiente musical.

Hoy, el folk gallego no está en su mejor momento de popularidad, pero eso no quiere decir que su potencial este mermado ya que numerosos grupos y artistas lo alimentan continuamente con una sabia --sabiduría, trabajo e ilusión --- que lo mantiene erguido en la espesura de los bosques musicales con la suficiente altura y longevidad para seguir siendo un referente, un embajador de la cultura gallega que necesita de ser cuidado a nivel instucional.

Ahí está Luar Na Lubre, una formación que surgía en A Coruña en 1986 y que consumiendo etapas fue "oxigenando" su camino a través de conciertos, discos y multitud de premios y reconocimientos  hasta llegar al día de hoy en plenitud," sacando pecho"  con esa veteranía que  hace reconocible la personalidad propia de su sonido --lo que garantiza una permanencia en el tiempo -- y unas renovadas ilusiones que han sido el combustible energético para andar y "correr" por los circuitos musicales.

Treinta años y Luar Na Lubre, uno de los grupos fundamentales para el folk gallego  --Bieito Romero - Gaita, zanfona y acordeón diatónico;Eduardo Coma - Violin: Patxi Bermudez - Bodhran, tambor galego e djimbek;Paula Rey - Voz Pedro Valero - Guitarra acústica, bouzouki y bajo pedal; Xan Cerqueiro - Flauta travesera, whistles yTeclado; Xavier Ferreiro - Percusiónes latinas y efectos ;Xúlio Varela - Bouzouki, coros y percusión tradicional galega--anuncia, como muestra de su fecundidad y calidad interpretativa, un nuevo disco que lleva por título "Extra:Mundi", el número dieciséis en su discografía, siguiendo la pauta de "un disco cada dos años no hace daño" de sus últimas ediciones. Convertidos en uno de los grandes referentes internacionales de la música celta este grupo folk empieza a celebrar sus tres décadas de vida con trece temas inéditos cuyo contenido explica Bieito Romero

"Extra Mundi en latín é o mundo exterior. Un universo que desde a nosa perspectiva coñecemos en certo xeito, pero que nunca exploraramos como o fixemos neste novo traballo, un traballo que transcende do ámbito galego ou celto-atlántico e explora outras culturas desde unha óptica moi íntima e persoal, unha visión de "lareira", aberta a mundos próximos pero distintos"."Un Extra Mundi" que Luar Na Lubre explora con aroma a Galicia, su mundo habitual, máxico y propio Luar na Lubre interpretando trece  temas: "A Batalla", "Txoria Txori" -- del folclore vasco --"Xota de Xosé-Bretemas e Raiolas-Carballesa do Ibio", "La Molinera",un clásico de tradición castellana, "The Sailors hornpipe-Pasacorredoiras", un guiño a Mike Oldfield,"Foliada da Coruña-Ruada de Rebordelo","Ardora", "Fisterra", "Ramón da Chiculateira", "El Rossinyol" -- una de la  más bellas canciónes tradicionales catalanas --,"Cantiga de Falván","Onde vas por auga-Nel Campu ñacen flores" --tradicional asturiana-- y "La Muixeranga", tradicional del País Valenciano.


No hay comentarios:

Publicar un comentario