jueves, 1 de diciembre de 2016

SES:"OPOÑERSE A EXTINCIÓN"

 Un disco no que emerxe a vitalidade e frescura do seu carisma artístico,   que sae e déixase escoitar nunha voz de rexistros poderosos, que bailan ao son dunhas letras que levantan conciencias co o seu  carácter reivindicativo, e  se modulan con amenidade musical nun repertorio amplo, que confiren á mensaxe unha fácil comprensión.


María Xosé Silvar, "Ses"  é unha cantautora coruñesa de orixe, carballesa de orgullo, con carácter e enerxía, militante na defensa da identidade cultural galega, que ten no idioma uno dos seus máximos expoñentes, e cuxa salvagarda considera de vital importancia .

De aí o título do seu cuarto álbum, de recente aparición, "Opoñerse a Extinción" (FolMúsica) , no  que mostra a súa disposición frontal,  a súa  declaración de intencións, ante a ameaza do desuso dá nosa fala:

 "O título é a síntese dá actitude que amosa o disco. A honestidade, a lucidez e tamén a rabia de sabernos en vías de desaparición inminente e inxusta, mais coa forza, o orgullo e o vitalismo de quen non asume o autoodio que tentan inculcarlle. Creo que é un traballo humilde, sincero e profundamente namorado dá cultura á que pertence. É un disco de amor" .

 Con este caldo de cultivo emerxe a vitalidade e frescura do seu carisma artístico,   que sae e déixase escoitar nunha voz de rexistros poderosos, que bailan ao son dunhas letras que levantan conciencias co o seu  carácter reivindicativo, e  se modulan con amenidade musical nun repertorio amplo, que confiren á mensaxe unha fácil comprensión.

Ses logrou subirse á estada da popularidade a base de manterse firme nos seus postulados de unión e cuestionamiento do establecido. Formada na música e no baile tradicional , en 2007 crea con tres amigos  a banda "Chamalle Xis!"  que pon en marcha a atención de público e crítica. 

Non é até 2013, cando a atención aséntase coa chegada do seu segundo disco "Co xenio destrozado", no que a curiosidade inicial  transfórmase en certeza conquistando máis seguidores para a súa obra. Xa en 2015, "racha coa pana" con "Tronzar os valós" e agora con , "Opoñerse a Extinción", onde segue sendo pura forza, inconformismo e paixón, á vez que mostra unha madurez  como compositora  dando aos temas máis espazo para a cantareira que hai no seu interior cabalgando  a lombos de novas sonoridades  que van desde o rock sureño, ao blues, pasando polos sons latinoamericanos que dan ao disco unha escoita moi amena.

Gravado nos Estudos Bruar (A Coruña) María Xosé Silvar, voces guitarra eléctrica e pandeireta, acompáñase de Tito Calviño,guitarra eléctrica; Fernando Fraga,baixo; Lorena Martín e Christian Delgado, batería; Xan Cerqueiro,frauta; Ramón Figueira (Figui),harmónica; Xabier Ferreiro, percusión; Manolo Maseda, acordeón; e Lucía Souto,Lucía Cela,Lucía Insua  e Sara Cabana nas voces e coros.
SES:"OPONERSE A LA EXTINCIÓN"

María Xosé Silvar, "Ses"  es una cantautora coruñesa de origen, carballesa de orgullo, con carácter, con energía, militante en la defensa de la identidad cultural gallega, que tiene en el idioma uno de sus máximos exponentes, y cuya salvaguarda considera de vital importancia .

De ahí el título de su cuarto álbum, de reciente aparición, "Opoñerse a Extinción" (FolMúsica) , en el  que muestra su disposición frontal,  su  declaración de intenciones, ante la amenaza del desuso del idioma gallego:

 "El título es la síntesis de la actitud que muestra el disco.La honestidad, la lucidez y también la rabia de sabernos en vías de desaparición inminente e injusta, mas con la fuerza, el orgullo y el vitalismo de quien no asume el autoodio que intentan inculcarle. Creo que es un trabajo humilde, sincero y profundamente enamorado de la cultura a la que pertenece. Es un disco de amor" .

 Con este caldo de cultivo emerge su carisma artístico que sale y se deja escuchar en una voz de registros poderosos, que bailan agarrados,  al son de unas letras que levantan conciencias  y se modulan en su carácter reivindicativo, con amenidad musical, en un repertorio amplio, que confiere al mensaje una fácil comprensión.

Formada en la música y en el baile tradicional , en 2007 crea con tres amigos  la banda "Chamalle Xis!"  que pone en marcha la atención de público y crítica. No es hasta 2013, cuando la atención se asienta con la llegada de su segundo disco "Co xenio destrozado", en el que la curiosidad inicial  se transforma en certeza conquistando más seguidores para su obra. Ya en 2015, "rompe la pana" con "Tronzar os valós" y ahora con , "Opoñerse a Extinción", donde sigue siendo pura fuerza, inconformismo y pasión, a la vez que muestra una madurez  como compositora  dando a los temas más espacio para a "cantareira" que hay en su interior,  cabalgando  a lomos de nuevas sonoridades  que van desde el rock sureño, al blues, pasando por los sonidos latinoamericanos que dan al disco una escucha muy amena.

Grabado en los Estudios Bruar (A Coruña) María Xosé Silvar, voces guitarra eléctrica y pandeireta, se acompaña de Tito Calviño,guitarra eléctrica; Fernando Fraga,baixo; Lorena Martín y Christian Delgado, batería; Xan Cerqueiro,frauta; Ramón Figueira (Figui),armónica; Xabier Ferreiro, percusión; Manolo Maseda, acordeón; y Lucía Souto,Lucía Cela,Lucía Insua ,Sara Cabana en las voces y coros.

No hay comentarios:

Publicar un comentario