jueves, 12 de marzo de 2015

SÉS: "TRONZAR OS VALOS"


DOCE CANCIÓNS CON MENSAXE,  CHEAS DE SINCERIDADE,
BRAVURA, RABIA E TRASPARENCIA QUE SON O ADN DESTA CANTAUTORA, POR INDE ASOMA A SÚA FORMA DE VER A VIDA.

O caso é ter carisma, esa capacidade que teñen certas persoas, en leste caso artistas, para motivar  e suscitar admiración dos seus seguidores grazas ao seu "magnetismo persoal". 

Os artistas chegan ao éxito sumando moitas "variables"…saber tocar, compor, cantar e ter carisma xa que, polo xeral, na industría musical, non sempre gaña a mellor voz, senón quen sabe compensar equivocacións con acertos. Devandito isto, ao gran…

No panorama da canción de autor galega abundan os artistas carismáticos e entre eles atópase a cantautora María Xosé Silvar, coñecida polo nome artístico de Sés. En 2007 creou xunto a tres amigos a banda "Chámalle Xis!", un dos grupos revelación daquel ano .

 En 2011, logo de colaborar con grupos como Zenzär ou Xabier Díaz,   inicia co disco "Admirando a Condición" o seu proxecto persoal, evidenciando carácter, forza e  unha creatividade que rompía moldes. 

Dous anos máis tarde chegaría "Co Xenio Destrozado"", onde apontoa o seu orgullo identitario,  combinando os estilos máis clásicos -rock, blues, soul e sons hispanoamericanos, con "toques"  vocais  de cantareira galega tradicional, nun traballo cheo de frescura e vitalidade con sinal de directo. 

Con este segundo disco o carisma de Sés foi conquistando ao público chamando a súa atención co  caudal de enerxía emanado da súa personalidade artística. Agora, máis…

Sés presenta o seu terceiro disco "Tronzar vos valos" (Fol Música) , que vai supoñer o afianzamento e o seu despegue definitivo.  Ven cheo de cancións, doce,--"Sentir Sen Pensar1, "Como Eu Canto", "2000 Anos Máis", "Tronzar Os Valos", "Nova Ganas de Soñar", "Baixo o Cemento", "Máis Que Quimera"", "Humanamente", "Opio Barato", "Iconoclasta", "Un Pensamento", "Un xeito de Borrarte" -- que vestidas de blues, rock e sons hispanoamericanos -- as súas "prendas"  musicais favoritas -- nas que sobordan  a súa habitual sinceridade. con mensaxes cheas de bravura,  rabia e trasparencia que son o ADN , o estilo persoal, desta cantautora,  por onde asoma a súa forma de ver a vida. 

Xunto aos seus acompañantes habituais Tito Calviño, á guitarra; Fran Sanz, no baixo, e Marcos Pazo, manexando a batería, Sés está en plena xira presentación deste último traballo, lucindo o seu desenfado e  contundente directo .


SÉS
"TRONZAR OS VALOS"

El caso es tener carisma, esa capacidad que tienen ciertas personas, en este caso artistas, para motivar  y suscitar admiración de sus seguidores gracias a su "·magnetismo personal".

 Los artistas llegan al éxito sumando muchas variables…saber tocar, componer, cantar y tener carisma ya que, por lo general, en la industría musical, no siempre gana la mejor voz, sino quién sabe compensar equivocaciones con aciertos. Dicho esto, al grano…

En el panorama de la canción de autor gallega abundan los artistas carismáticos y entre ellos se encuentra la cantautora María Xosé Silvar, conocida por el nombre artístico de Sés. En 2007 creó junto a tres amigos la banda "Chámalle Xis!", uno de los grupos revelación de aquel año .

 En 2011, luego de colaborar con grupos como Zenzär o Xabier Díaz,   inicia con el disco "Admirando a Condición" su proyecto personal, evidenciando carácter, fuerza y  una creatividad que rompe moldes. 

Dos años más tarde llegaría "Co Xenio Destrozado", donde apuntala su orgullo identitario  combinando os estilos máis clásicos -rock, blues, soul y sons hispanoamericanos con  "toques" vocales  de cantareira galega tradicional, en un trabajo lleno de frescura y vitalidad con marchamo de directo. Con este segundo disco el carisma de Sés fue conquistando al público llamando su atención con  el caudal de energía emanado de su personalidad artística. Ahora, más…

Sés presenta su tercer disco "Tronzar os valos" (Fol Música) que, como su nombre indica, viene lleno de canciones, doce"Sentir Sen Pensar1, "Como Eu Canto", "2000 Anos Máis", "Tronzar Os Valos", "Nova Ganas de Soñar", "Baixo o Cemento", "Máis Que Quimera"", "Humanamente", "Opio Barato", "Iconoclasta", "Un Pensamento", "Un xeito de Borrarte"  -- , que vestidas de blues, rock y sonidos hispanoamericanos -- sus "prendas" musicales favoritas -- en las que rebosan  su habitual sinceridad. con mensajes llenos de bravura,  rabia y trasparencia que son el ADN , el estilo personal, de esta cantautora  por donde asoma su forma de ver la vida.

Junto a sus acompañantes habituales Tito Calviño, á guitarra; Fran Sanz, no baixo, e Marcos Pazo, manexando a batería, Sés está en plena gira presentación de este último trabajo, luciendo su desenfado y  contundente directo .

No hay comentarios:

Publicar un comentario