martes, 24 de abril de 2018

TREIXADURA TEN NOVO DISCO: "INDA CANTO!"
A treixadura é unha uva branca autóctona de Galicia,e o grupo Treixadura é un grupo autóctono de música tradicional galega que madurou ao longo de case tres décadas desde que catro gaiteiros, Antón e Xan López, Xaquín Xesteira e Xabier Martínez comezaron un camiño musical no muiño vello de Redondela, á beira do río Alvedosa aos que pronto se lles uniron Ramón Vázquez, Ou Chilro, cunha variada gama de ritmos , co obxectivo de manter as melodías coas que os gaiteiros animaron sempre as festas e as romarías. 

Pasaron os anos e hoxe en día 15 músicos que proveñen de propostas musicais variadas, que comparten agarimo e respecto pola música tradicional, seguen mantendo viva e dignificando a idea inicial de seguir tocando a música do pobo que os converteu no que actualmente son, un grupo de referencia da música tradicional galega cos seus ritmos, cantigas e instrumentos galegos que encaixan tanto nas romarías máis populares coma nas festas e eventos urbanos, co obxectivo de que ou público goce bailando, cantando e escoitando música de seu. 

Neste longo percorrido artístico Treixadura deixo a súa pegada en grabaciones propias e colaboracións discográficas, e compartiu co público o poder e a forza evocadora, máxica e reconfortante, do canto colectivo, recibindo múltiples recoñecementos e galardones -- como o de Mellor Grupo de Música Tradicional Galega dos Premios Galegos da Música Martín Códax ( 2013) --

 Agora Treixadura acaba de editar o seu sétimo disco, "Inda canto!" que chega logo de "Vendima tarda"(2014). Neste traballo o grupo colle folgos e apostan por seguir cantando, por reinventarse para seguir percorrendo camiños cunha marcada exquisitez no tratamento musical e escénico do noso folclore e o seu traballo a favor da recuperación da música tradicional galega enarbolando a súa personalidade artística na que combinan dúas concepcións moi arraigadas, na nosa música , como son o canto e a gaita, e sempre con respecto á tradición.
La treixadura es una uva blanca autóctona de Galicia,y el grupo Treixadura  es un grupo  autóctono de música tradicional  gallega que ha madurado a lo largo de casi tres décadas desde que cuatro gaiteiros, Antón e Xan López, Xaquín Xesteira e Xabier Martínez  comenzaron un camino musical en el muiño viejo de Redondela, a la orilla del río Alvedosa a los que pronto se les unieron
Ramón Vázquez, O Chilro, con una variada gama de ritmos , con el objetivo de mantener las melodías con las que los gaiteiros animaron siempre las fiestas y las romerías. Han pasado los años y hoy en día 15 músicos que provienen de propuestas musicales variadas, que comparten cariño y respeto por la música tradicional siguen manteniendo viva y dignificando la idea inicial de seguir tocando la música del pueblo  que los convirtió  en lo que actualmente son, un grupo de referencia  de la música tradicional gallega con sus ritmos, cantigas e instrumentos galegos que encajan tanto en las más populares como en las fiestas y eventos urbanos, con el objetivo de que el público disfrute bailando, cantando y escuchando su música. . En este largo recorrido artístico Treixadura dejo su huella en grabaciones propias y colaboraciones discográficas, y compartió con el público el poder y la fuerza evocadora, mágica y reconfortante del canto colectivo, recibiendo múltiples reconocimientos, galardones -- como el de Mejor Grupo de Música Tradicional Gallega de los Premios Gallegos de la Música Martín Códax ( 2013) -- Ahora Treixadura acaba de editar su séptimo disco, "Inda canto!" que llega después de "Vendima tarda"(2014). En este trabajo el grupo coge folgos y apuestan por seguir cantando, por reinventarse para seguir recorriendo caminos  con una marcada exquisitez en el tratamiento musical y escénico de nuestro folclore y su trabajo a favor de la recuperación de la música tradicional gallega enarbolando su  personalidad artística en la que combinan dos concepciones muy arraigadas, en la música tradicional como son el canto y la gaita, y siempre con respeto a la tradición.NONITOPEREIRA@LIVE.COM

No hay comentarios:

Publicar un comentario