martes, 19 de diciembre de 2017

O "CATÁLOGO DE SONS" DE ANTÓN VARELA


Poucos días despois de que se editase o seu "Catálogo de Sons" (Lubican Records), falecía Antón Varela, "Tonecho", artesán construtor de gaitas  e gaiteiro ferrolán cunha fecunda historia artística -Os Cempés, Raparigos, Berros do Castro, Follas Novas...-. 

Un traballo, un disco de autor, un legado musical no que reuniu, apoiado polos acordes da guitarra  de Carlos  Beceiro (A Musgaña) e das cunchas de Raquel Fontes, algunhas das pezas que lle eran máis queridas. 

Algunhas da súa creación, outras dos seus amigos xunto a outras anónimas e populares. Este "Catálogo de Sons", é o inventario deses sons que el sacaba ás súas gaitas cunha  pureza enérxica, potente e de enganosa sinxeleza, tras da que se acollía sen alardes nin pretensións, cun dominio absoluto do instrumento como canle dos sentimentos. 

Porque só a través do sentimento pódese chegar a pezas como a "Polca para Erica"  -dedicada á súa única filla- ou a "Xota das Fontes" -dedicada á súa dona Raquel-, que xa foran recollidas ambas na discografía dos Cempés, quizais o grupo co que alcanzou maior popularidade.


 Son múltiples e elogiosos os comentarios que sinalan  a Antón  como un mestre, como un dos máis recoñecidos artesáns construtor de gaitas --, con gran reputación mesmo fóra de Galicia --,  un oficio que aprendeu co o "vello" Seivane e despois montouse por se coa bagaxe de ser xa un gaiteiro reputado que consentía a madeira e a interpretación na que mostraba unha  "prudente" virtuosismo, afastado dos protagonismos e disposto a ser partícipe da festa que se armaba sempre á súa ao redor. 

Non  lle gustaba adornar a digitación máis do  necesario e sempre lle agradaba ir "lixeiro de equipaxe", sen excesos de prestidigitación, pero cunha técnica limpa e esencial, coa que reivindicaba o insobornable orgullo dos vellos gaiteiros.

 Como colofón a este comentario, rescatar as palabras de José Varela, irmán de Antón sobre este "Catálogo de Sons":  O verdadeiramente sobresaliente é que os cortes do cedé están interpretados nese inusual estado de graza no que o son o envolve a un de tal modo que  se desvanecen algúns límites e esquécese un do tempo".

EL "CATÁLOGO DE SONS"
DE ANTÓN VARELA

Pocos días después de que se editara su "Catálogo de Sons", fallecía Antón Varela, "Tonecho", artesano constructor de gaitas  y gaitero ferrolano con una fecunda historia artística -Os Cempés, Raparigos, Berros do Castro, Follas Novas...-.Un trabajo, un disco de autor, un legado musical en el que reunió apoyado por los acordes de la guitarra  de  Carlos Beceiro (La Musgaña) y de las conchas de Raquel Fontes, algunas de las piezas que le eran más queridas. Algunas de su creación, otras de sus amigos junto a otras anónimas y populares. Este "Catálogo de Sons", es el inventario de esos sonidos que él sacaba a sus gaitas con una  pureza enérgica, potente y de engañosa sencillez. tras de la que se acogía sin alardes ni pretensiones, con un dominio absoluto del instrumento como canal de los sentimientos. Porque solo a través del sentimiento se puede llegar a piezas como la Polca para Erica -dedicada a su única hija- o la Jota de las Fuentes -dedicada a su doña Raquel-, que ya habían sido recogidas ambas en la discografía de los Cempés, quizás el grupo con el que alcanzó mayor fama. Son múltiples y elogiosos los comentarios que señalan  a Antón como  un maestro, como uno de los más reconocidos artesanos constructor de gaitas --, con gran reputación incluso fuera de Galicia --,  un oficio que aprendió con el "viejo" para montarse después por cuenta propia, con el equipaje de ser  ya un gaiteiro reputado que mimaba la madera y la interpretación en la que mostraba un  "prudente" virtuosismo", alejado de los protagonismos y dispuesto a ser partícipe de la fiesta que se armaba siempre a su alrededor. No  le gustaba adornar la digitación más de lo  necesario y siempre le agradaba ir "ligero de equipaje", sin excesos de prestidigitación, pero con una técnica limpia y esencial, con la que reivindicaba el insobornable orgullo de los viejos gaiteiros. Como colofón a este comentario, rescatar las palabras de José Varela, hermano de Antón sobre este "Catálogo de Sons":  Lo verdaderamente sobresaliente es que los cortes del cedé están interpretados en ese inusual estado de gracia en el que el sonido lo envuelve a uno de tal modo que  se desvanecen algunos límites y se olvida uno del tiempo"..

No hay comentarios:

Publicar un comentario