lunes, 18 de septiembre de 2017

"NA CELA": CHICHARRÓN PON MÚSICA Á POESÍA GALEGAA escena musical galega está a alimentarse de espazos musicais diversos que ademaís de ampliala, consolidan unhas dimensións creativas que potencian un panorama de diferente colorido estilístico e emocional en constante ebulición.

 Unha desas bandas que se atopan nese traxecto, na procura de novas latitudes artísticas, é Chicharrón formación creada en Carballo a finais de 2013 polo  ex"Franc3s" Alberto M. Veciño (voz e guitarra), Diego Gende de "Lowcost" (guitarra e baixo) e Rubén Dominguez de "Telephones Rouges" (teclado, piano e coros), co obxectivo de "dicir o que aos tres quedaba por dicir, pero só como punto de partida para dicir o que queda por dicir". 

Un propósito nel que a estación de destino era o de menos: "O tránsito é o máis importante. A culminación só trae decepción, así que o único que queremos é seguir adiante". 

E nesas están hoxe día cando Chicharrón é quinteto coa incorporación de Mar Catarina (teclados) e Xurxo Meis (batería), en circulación desde que en 2014 editaron o seu primeiro álbum "Chicharrón" da man de "Prenóm", un dos colectivos artísticos máis libres e interesantes de Galicia. 

En 2016, dan un novo impulso á súa carreira e editan "Postal" no que as guitarras acústicas deixan sitio ás eléctricas e as súas letras escóitanse en galego en lugar do castelán, demostrando ir "contracorriente" con este cambio linguistico xa que a acollida dos traballos realizados en idiomas diferentes ao castelán teñen menor difusión nos grandes medios e mesmo, a industria, a nivel estatal, elixe con "reservas".

 O resultado desta decisión, que tamén contempla "visualizar" o contido literario dos temas, dando cabida á literatura e poesía galega, engrandece a súa proposta, que recibe unha importante acollida, e sinala un camiño a seguir que xa está en movemento co adianto do que será o seu terceiro álbum, que hai uns meses fixeron co tema "Contra  Acantilados",  repetindo letra en galego e ritmos a medio camiño entre o "shoegaze" e o "dream pop". Agora chega outro vídeo clip para preludiar o seu esperado novo disco. Trátase de "Na Cela"  
Un poema de Antía Otero pertencente ao libro "Ou cuarto dás abellas" editado por Xerais, 2017 ao que Chicharrón pon música. Gravado e mesturada na "Algalia de Abaixo", Santiago de Compostela por Rubén Domínguez está dirixido por Mar Catarina é producido por "Prenom" sendo Mariña Mollinedo a súa interprete.  "Na Cela" chega envolvido nunha nube musical  "dream pop" con sons suaves,atmosféricos, con guitarras carentes de distorsiones, e  voces ensoñadoras filtradas con efectos, que confiren ao poema un halo de melancolía atractivo.

CHICHARRÓN
PONE MÚSICA
A LA POESÍA GALLEGA

La escena musical galega se está alimentando de espacios musicales diversos que además de ampliarla, consolidan unas dimensiones creativas que potencian un panorama de diferente colorido estilístico y emocional en constante ebullición. 

Una de esas bandas que se encuentran en ese trayecto, en la búsqueda de nuevas latitudes artísticas, es Chicharrón formación creada en Carballo a finales de 2013 por el  ex"Franc3s" Alberto M. Vecino (voz y guitarra), Diego Gende de "Lowcost" (guitarra y bajo) y Rubén Dominguez de "Telephones Rouges" (teclado, piano y coros), con el objetivo de "decir lo que a los tres les quedaba por decir, pero solo como punto de partida para decir lo que les queda por decir".

 Un propósito en él que la estación de destino era lo de menos: “El tránsito es lo más importante. La culminación sólo trae decepción, así que lo único que queremos es seguir adelante”.

Y en esas están hoy día cuando Chicharrón es quinteto con la incorporación de Mar Catarina (teclados) y Xurxo Meis (batería), en circulación desde que en 2014 editaron su primer álbum "Chicharrón" de la mano de "Prenóm", uno de los colectivos artísticos más libres e interesantes de Galicia. En 2016, dan un nuevo impulso a su carrera y editan "Postal" en el que las guitarras acústicas dejan sitio a las eléctricas y sus letras se escuchan en gallego en lugar del castellano, demostrando ir "contracorriente" con este cambio linguistico ya que la acogida de los trabajos realizados en idiomas diferentes al castellano tienen menor difusión en los grandes medios e incluso, la industria, a nivel estatal, elige con "reservas".

 El resultado de esta decisión, que también contempla "visualizar" el contenido literario de los temas, dando cabida a la literatura y poesía gallega, engrandece su propuesta, que recibe una importante acogida, y señala un camino a seguir que ya está en movimiento con el adelanto de lo que será su tercer álbum, que hace unos meses hicieron con el tema "Contra acantilados",  repitiendo letra en gallego y ritmos a medio camino entre el "shoegaze" y el "dream pop".


 Ahora llega otro video clip para preludiar su esperado nuevo disco. Se trata de "Na Cela"  un poema de Antía Otero perteneciente al libro  "O cuarto das abellas" editado por Xerais, 2017 al que Chicharrón ponen música. Grabado y mezclado en la  "Algalia de Abaixo", Santiago de Compostela por Rubén Domínguez está dirigido por Mar Catarina y producido por "Prenom" siendo Mariña Mollinedo su  intérprete. 

 "Na Cela" llega envuelto en una nube musical  "dream pop" con sonidos suaves,atmosféricos, con guitarras carentes de distorsiones, y  voces ensoñadoras filtradas con efectos, que confieren al poema un halo de melancolía atractivo.