viernes, 30 de septiembre de 2016

KIN GARCÍA TRÍO PRESENTA "XINGRA COMA A AREA"


Este é o  último proxecto discográfico do contrabaixista galego, un "indispensable " na escena do jazz. Gravado no Auditorio Andrés Gaos do CSM da Coruña e editado pola discográfica Xingra, "Xingra coma a area" segue as liña dous traballos anteriores, recrea paisaxes autobiográficos e percorre lugares e momentos que quedaron na memoria do autor.


 Kin García é un contrabajista galego cunha longa traxectoria nacional e internacional. Actualmente compaxina a docencia como profesor do Conservatorio Superior de Música da Coruña na especialidade de jazz, coa súa carreira como intérprete .
Colaborou con músicos da talla de Jorge Pardo, Mathew Simons, Tom Guyon, Tom Harret, Billy Pierce, John Smith, Tony Lazan, Doce Pontes, Uxía, Berrogüetto, Rodrigo Romaní, Capercaillie, Talabarte, Joao Afonso, Filipa Pais, Nani García, Gabriel Evens, Alberto Conde, Walter White e Steve Brown.Xunto a estes últimos chegou a estar prenominado aos premios Grammy por Atlantic Bridge, disco gravado en Nova York en 2009.

 "Xingra coma a area", discorre na mesma liña dos anteriores traballos , "Accipiter  Gentilis"  e "Ou lobo morde a man". Co pianista Jacobo de Miguel como protagonista armónico nas composicións e o sostén do baterista Noli Torres, Kin García desenvolve con exquisitez o que concibe como "European Jazz Concept", unha amálgama de sons apenas suxeridos, entre os que podemos intuír unha certa adoración pola estética do trío de Bill Evans (na época de Marc Johnson) e tamén polos pianistas que lle sucederon nesa procura, así como por ese camiño apartado (aínda que paralelo) de moitos músicos galegos influídos pola world music, o folk autóctono e outras musas alleas á música negra. 

Neste traballo Kin García  percorre, a través de sete intensos temas--"Obre". "Pedra dá hucha", "Seara", "Bosquiño", "Rebaseira", "Misela", e "Feiroa" --, lugares e momentos que quedaron na súa memoria.

 A súa predilección polo trío, con todo o risco e o pracer que leva, permitiulle evolucionar e crecer como compositor, sublimando o seu concepto do jazz até dar con este "Xingra Coma a Area", que é un produto mestizo, onde o jazz sobrevoa unhas composicións delicadas, especulativas e íntimas, máis preto da música clásica ou de raíz que do swing.

 Kin xoga coas atmósferas ambiguas con gran facilidade expresiva mantendo unha axilidade de ideas , que mantén mesmo nos momentos nos que vixía  o correcto desenvolvemento das complexas imaxes sonoras que crea para os seus acompañantes. 

En trío  a súa música gana en claridade e concisión mostrando con encomiable variedade tímbrica despregando un amplo abanico rítmico.

KIN GARCÍA TRÍO
"XINGRA COMA A AREA"


Este es el  último proxecto discográfico do contrabaixista galego, un "indispensable " en la escena del jazz. Grabado en el Auditorio Andrés Gaos del CSM de A Coruña y editado por la discográfica Xingra, “Xingra coma a area”sigue as liña dos traballos anteriores, recrea paisaxes autobiográficos e percorre lugares e momentos que quedaron na memoria do autor.

Kin García es un contrabajista gallego  con una larga trayectoria nacional e internacional.  Actualmente compagina la docencia como profesor del Conservatorio Superior de Música de A Coruña en la especialidad de jazz, con su carrera como intérprete..

 Colaboró con músicos de la talla de Jorge Pardo, Mathew Simons, Tom Guyon, Tom Harret, Billy Pierce, John Smith, Tony Lazan, Dulce Pontes, Uxía, Berrogüetto, Rodrigo Romaní, Capercaillie, Talabarte, Joao Afonso, Filipa Pais, Nani García, Gabriel Evens, Alberto Conde, Walter White, Steve Brown… Junto a estos últimos llegó a estar prenominado a los premios Grammy por Atlantic Bridge, disco grabado en Nueva York en 2009. 

“Xingra coma a area”, con Jacobo de Miguel al piano, y el batería Noli Torres, discurre en la misma línea de los anteriores trabajos , "Accipiter  Gentilis"  y "O lobo morde a man". Con el pianista Jacobo de Miguel como protagonista armónico en las composiciones y el sostén del baterista Noli Torres, Kin García desarrolla con exquisitez lo que concibe omo "European Jazz Concept", una amalgama de sonidos apenas sugeridos, entre los que podemos intuir una cierta adoración por la estética del trío de Bill Evans (en la época de Marc Johnson) y también por los pianistas que le han sucedido en esa búsqueda, así como por ese camino apartado (aunque paralelo) de muchos músicos gallegos influidos por la world music, el folk autóctono y otras musas ajenas a la música negra.

 En este trabajo Kin García  recorre, a través de siete intensos temas--"Obre". "Pedra da hucha", "Seara", "Bosquiño", "Rebaseira", "Misela", y "Feiroa" --, lugares y momentos que quedaron en su memoria. Su predilección por el trío, con todo el riesgo y el placer que conlleva, le ha permitido evolucionar y crecer como compositor, sublimando su concepto del jazz hasta dar con este Xingra Coma a Area, que es un producto mestizo, donde el jazz sobrevuela unas composiciones delicadas, especulativas e íntimas, más cerca de la música clásica o de raíz que del swing. 

Kin juega con las atmósferas ambiguas con gran facilidad expresiva manteniendo una agilidad de ideas , que derrocha incluso en los momentos en los que vigila  el correcto desarrollo de las complejas imágenes sonoras que crea para sus acompañantes. 

En trío  su música gana en claridad y concisión mostrando con encomiable variedad tímbrica y despliegue un amplio abanico rítmico.