viernes, 19 de septiembre de 2014

CONVOCATORIA II PREMIOS DA MÚSICA GALEGA


A convocatoria dos segundos "Premios Galegos dá Música Martin Codax"  estará destinada a "todos os proxectos musicais galegos (grupos, solistas, espectáculos ou proxectos discográficos) vixentes e en activo en 2014 e realizados en Galicia, ou fóra de Galicia pero por músicos galegos"

Os II Premios Galegos dá Música, a través dos que se busca acadar unha maior visibilidade social e ou recoñecemento público do potencial creativo e artístico deste sector, no ámbito dá promoción e potenciación dá industria musical. Neste sentido, inténtase non só fomentar a proxección dá música feita en Galicia e/ou por galegos na nosa Comunidade, senón tamén a nivel estatal e mesmo internacional, de xeito que este impulso se traduza nun aumento dá actividade económica do sector non exterior.

Os galardóns naceron en 2013 co obxectivo de recoñecer a creación, a diversidade e a calidade artística dás producións musicais galegas, así como de descubrir novos talentos e de achegar a música e o seu proceso de produción ao público. 

Nesa primeira edición e baixo ou nome de "Premios Galegos dá Música Martín Códax", a convocatoria abriuse a un total de 13 categorías a concurso : pop e indie; rock, blues, funk & soul; jazz e músicas improvisadas; hip-hop e músicas urbanas; música clásica e contemporánea; folk; música tradicional galega; música do mundo; música infantil; electrónica; metal; reggae, ska & mestizaxe; e orquestras, grupos e música de verbena,  para as que en tan só un mes logrouse reunir un total de 521 propostas.

Nesta segunda edición hai novidades xa que nas categorias hai unha división nunha dás máis concorridas, a de Rock, Blues, Funk e Soul. Para esta segunda edición, haberá unha categoría de Rock, por unha banda e a Categoría de Blues , Funk  e Soul polo outro.. Ademais desta división dunha categoría en dúas, tamén inclúense este ano unha nova categoría moi demandada na primeira edición, e que cremos que terá unha moi boa acollida: a Categoría de Canción de Autor.

 Así pois este ano haberá 15 Categorías que desde a Músicos ao Vivo esperan estén tan frecuentadas e transitadas como ou ano pasado, amosando así a cantidade e calidade de propostas musicais que habitan ou noso país. Asi mesmo ou "Premio de Honra Músicos ao Vivo"que pretende poñer ou foco de atención sobre un músico, ou música, proxecto, grupo ou feito musical galego que sirva de referente para as xeracións vindeiras, pola súa especial relevancia e achega á música e cultura galegas, ponse tamén en marcha a través das propostas presentadas  en info@musicosaovivo.com. 

O punto culminante desta nova edición terá lugar ou 17 de decembro cando se dea a coñecer o nome dous gañadores non transcurso dá gala de entrega que se celebrará non Pazo dá Cultura de Pontevedra