jueves, 17 de marzo de 2016

EL ROCK DESTACA NOS PREMIOS DA MÚSICA GALEGA MARTIN CODAX


Pechada a inscrición de artistas e grupos da III Edición dos Premios Martín Códax da Música e á espera das votacións para coñecer o tres finalistas de cada categoría, dos que sairán os gañadores que se darán a coñecer o 28 de abril, os números "cantan". 

En primeiro lugar sinalando que el número de inscricións, 448, superou el da edición anterior, o que confirma a importancia e  necesidade duns Premios da Música Galega como escaparate para recoñecer a creación, a diversidade e a calidade artística das producións musicais galegas; revelar novos talentos e achegar a música e o seu proceso de produción ao público, nuns tempos nos que a industria musical galega está en estado catatónico, "desaparecida en combate", algo inexplicable con el caudal produtivo que emana continuamente a creatividade musical do noso  panorama musical e que se "esparrama" sen ser "rendible", para a cultura galega, ese inmenso potencial que está representado nel número de inscricións.

 Músicas e grupos de todos os estilos participan nesta festa da música galega, sendo el rock el que achega maior número de inscritos, 60 nesta punta do iceberg. Séguelle a Canción de autor, con 46 e a Música vocal con 21 proxectos en competición. En canto ao resto de categorías, hai 34 inscritos en Pop; 30 en Folk; 25 en Músicas del mundo;24 en Jazz, 24 en Clásica; 23 en Blues; 22 en Infantil; 19 en Metal ; 16 en Electrónica; 14 en Tradicional; 13 en Reggae; 11 en Hip Hop e 10 en Orquestras e Músicas de Verbena.

 Chama a atención que os colectivos tradicionais e as orquestras  que suman unha importante cantidade de proxectos, non parece ser que, de momento, estean interesados en participar neste certame, cuxa pretensión es a de ser un punto de encontro de todos os músicos e músicas de Galicia.

 É de esperar que se unan ao mesmo para dar máis forza aos obxectivos que unen a  gran familia musical galega, aínda que certo es que este sector cultural, é máis propenso que outros ás "individualidades ".

ÉL ROCK DESTACA EN LOS PREMIOS DE LA MÚSICA GALLEGA

Cerrada la inscripción de artistas y grupos de la III Edición de los Premios Martín Códax de la Música y a la espera de las votaciones para conocer los tres finalistas de cada categoría, de los que saldrán los ganadores que se darán a conocer el 28 de abril, los números "cantan". 

En primer lugar señalando que él número de inscripciones, 448, superó él de la edición anterior, lo que confirma la importancia y  necesidad de unos Premios de la Música Gallega como escaparate para reconocer la creación, la diversidad y la calidad artística de las producciones musicales gallegas; revelar nuevos talentos y acercar la música y su proceso de producción al público, en unos tiempos en los que la industria musical gallega está en estado catatónico, "desaparecida en combate", algo inexplicable con él caudal productivo que emana continuamente la creatividad musical de nuestro  panorama musical y que se "esparrama" sin ser "rentable", para la cultura gallega, ese inmenso potencial que está representado en él número de inscripciones.

 Músicas y grupos de todos los estilos participan en esta fiesta de la música gallega, siendo él rock él que aporta mayor número de inscritos, 60 en esta punta del iceberg. Le sigue la Canción de autor, con 46 y la Música vocal con 21 proyectos en competición. En cuanto al resto de categorías, hay 34 inscritos en Pop; 30 en Folk; 25 en Músicas de él mundo;24 en Jazz, 24 en Clásica; 23 en Blues; 22 en Infantil; 19 en Metal ; 16 en Electrónica; 14 en Tradicional; 13 en Reggae; 11 en Hip Hop y 10 en Orquestas y Músicas de Verbena. 

Llama la atención que los colectivos tradicionales y las orquestas  que suman una importante cantidad de proyectos, no parece ser que, de momento, estén interesados en participar en este certamen, cuya pretensión eres la de ser un punto de encuentro de todos los músicos y músicas de Galicia. 

Es de esperar que se unan al mismo para dar más fuerza a los objetivos que unen la  gran familia musical gallega, aunque cierto eres que este sector cultural, es más propenso que otros a las "individualidades ".