viernes, 3 de julio de 2015

PEPE VAAMONDE GRUPO:NOVOS HORIZONTES FOLK "NAS PEDRAS DA LAREIRA"Os camiños do folk galego han pasado de ser "comarcais", por onde transitaban ao "lombo" da música tradicional  de sempre e para sempre, raíz e orixe, para embalarse polas autoestradas da "música global"  cara a novos horizontes. 

Primeiro achegando compositores e intérpretes composicións  orixinais tocadas con instrumentos tradicionais para ir aumentando  a súa velocidade de expansión cara a unha música máis actual con influencias e inspiración, máis ou menos impresas, nas tradicións.

  A banda de música folc galego Pepe Vaamonde- grupo liderado polo compositor, gaiteiro e frautista Pepe Vaamonde, e ou arranxista e guitarrista Pipo Alvariño -- acaba de presentar. xunto co resto dous compoñentes dá banda: Jesús Vidal (baixo), Miguel Anxo López (percusións) e Miryam González (acordeón) o disco "Nas Pedras da Lareira"(editado por Inquedanzas Sonoras) no que durante máis dunha hora quenta a súa música folc de raizame galega, sobre as "pedras do directo",  avivando o lume co fol da forza e contundencia, para  condimentar e servir un menú de catorce pratos musicais nos que se fusiona a esencia dá música tradicional galega de sempre con toda unha chea de novos sabores sonoros,  doutros ingredientes provintes de moi diversos estilos musicais, creando un novo caldo de onde renace unha nova música con claro xeito a folc galego do século XXI.

Despois dous tres traballos discográficos dá banda, no seu trece anos de vida artística : Aviouga, Onde Nace ou Vento e Introterra, nace este novo disco gravado en directo nos PKO Studios (Madrid), e que conta ademáis coas colaboracións de Javier Feijoó (voz), Brais Monxardín (piano), Germán Díaz (zanfona) e Pablo Dalama (saxo).

Un traballo apaixonante, que comunica unha exuberante emoción e que ao escoitalo incide na necesidade de que, para ir cara a adiante, hai moito que aprender do pasado, da tradición., e que forma parte do seu proxecto artístico baseado nas creacións propias e nunha visión persoal dá música do país, que se reflicte nun directo contundente e orixinal., do que se podra gozar nun espectáculo musical .

 PEPE VAAMONDE GRUPO
"NAS PEDRAS DA LAREIRA"

Los caminos del folk gallego han pasado de ser "comarcales", por donde transitaban al "lomo" de la música tradicional  de siempre y para siempre, raíz y origen, para embalarse por las autopistas de la "música global"  hacia nuevos horizontes. 

Primero acercando compositores e intérpretes composiciones  originales tocadas con instrumentos tradicionales para ir aumentando  su velocidad de expansión hacia una música más actual con influencias e inspiración, más o menos impresas, en las tradiciones.  

La banda de música folc gallego Pepe Vaamonde Grupo  ---liderada por el compositor, gaitero y frautista Pepe Vaamonde, y o arranxista y guitarrista Pipo Alvariño -- acaba de presentar. junto con el resto de los componentes de la banda: Jesús Vidal (bajo), Miguel Ángel López (percusiones) y Miryam González (acordeón) el disco "As Pedras da Lareira " (editado por Inquedanzas Sonoras) , en el que durante más de una hora calientan su música folk de raigambre gallega, sobre las "piedras del directo",  avivando el fuego con el fuelle de la fuerza y contundencia, para  condimentar y servir un menú de catorce platos musicales en los que se fusiona la esencia de la música tradicional gallega de siempre con todo un montón de nuevos sabores sonoros,  de otros ingredientes provenientes de muy diversos estilos musicales, creando un nuevo caldo de donde renace una música  que conforman el folk gallego del siglo XXI.

Después de los tres trabajos discográficos de la banda, en su trece años de vida artística : Aviouga, Donde Nace o Viento e Introterra, nace este nuevo disco grabado en directo en los PKO Studios (Madrid), y que cuenta ademáis con las colaboraciones de Javier Feijoó (voz), Brais Monxardín (piano), Germán Díaz (zanfona) y Pablo Dalama (saxo).O deseño gráfico  e as fotos son de Pedro Vidal e Miguel Vida

Un trabajo apasionante, que comunica una exuberante emoción y que al escucharlo incide en la necesidad de que, para ir hacia adelante, hay mucho que aprender del pasado, de la tradición, y que forma parte de su proyecto artístico,  basado en las creaciones propias y en una visión personal de la música del país, que se refleja en un directo contundente y original., del que se podrá disfrutar en un espectáculo musical .