miércoles, 19 de noviembre de 2014

GUADI GALEGO "LÚAS DE OUTUBRO E AGOSTO"

UN EXERCICIO DE INSPIRACIÓN QUE DA VIDA A FERMOSAS CANCIÓNS CUNHA VOZ DELICADA, COLOREADA CON SICERIDADE,  QUE LEVA AO OINTE A ENTRAR NO MESMO REXISTRO ARMONIOSO DA SÚA MÚSICA.

Novo disco en solitario de Guadi Galego, gaiteira, compositora e unha das voces femininas referenciales da escena musical galega, que chega tras "Benzón" editado en 2009.

 Que Guadi Galego é un espírito inquieto móstrao a súa traxectoria artística que inicio en Berroguetto, cantando e tocando a gaita, estirando a súa camiñar por formacións como Espido , Nordestinas e aCadaCanto,  nun itinerario que a levou desde o folk até o pop alternativo, "estilo" co que se presenta o seu novo proxecto. 

¿Como soará?, pregúntome con curiosidade previa antes de escoitar  as 10 cancións que contempla " Lúas de Outubro e Agosto" editado por "Fol-musica". O primeiro que percibo é unha levedad instrumental controlada  e unha voz delicada, coloreada con sinceridade,  que aproveitando as súas condicións vocais, parece flotar suavemente en suxestivas melodías interpretadas de forma esmerada. 

Cancións nas que as emocións e os sentimentos chegan cun envoltorio de delicada dozura  que levan ao oínte a entrar no mesmo rexistro armonioso da súa música que por momentos traen do recordo a voz de Sally Oldfield.

 Un exercicio de inspiración  que dá vida a cancións fermosas ----- "Mergullei", " Curso dun Río", "Pernoctei", Chea de Vida", "Aromas de Terra", "Sentir", "Ramo" , "Norte do Norte", " Matriarcas" é "Ou Muro" --que una tras outra, van modulando o presente anímico e  artístico de Guadi Galego que mostra un estado de orientación interpretativa madurado na serenidade,  con liquidez melódica e alturas brillantes e tornasoladas, que paradoxalmente,dálle unha perceptible acometividad expresiva.

 Sen dúbida a súa recente maternidade tivo moito que ver nesta nova obra 

.A canción " Matriarcas", o primeiro videoclip de "Lúas de outubro e agosto", dirixido por Karlos Abal, que está dedicada  á escritora e amiga Begoña Caamaño, recentemente falecida,  é unha homenaxe ás mulleres reais, a esas brillantes activistas da vida cotiá dun matriarcado galego que existe e é real.

 Para este "exercicio de inspiración" Guadi Galego -- voz, piano e coros -- contou con Pachi Alis na produción e como multi-instrumentista  que lle dá un punto de sofisticación   elevadora de "armonía interna"   ao conxunto da obra. Karlos Abad, guitarra eléctrica, Santi Cribeiro ao acordeón e Pablo Pascual co clarinete participan na gravación deste proxecto que ilumina a exploración de novos camiños na  carreira artística de Guadi Galego.                                                                                

GUADI GALEGO
"LÚAS DE OUTUBRO E AGOSTO"


Nuevo disco en solitario de Guadi Galego, gaiteira, compositora y una de las voces femeninas referenciales de la escena musical gallega, que llega tras "Benzón" editado en 2009.

 Que Guadi Galego es un espíritu inquieto lo muestra su trayectoria artística que inicio en Berroguetto, cantando y tocando la gaita, estirando su caminar por formaciones como Espido , Nordestinas y aCadaCanto,  en un itinerario que la ha llevado desde el folk hasta el pop alternativo, "estilo" con el que se presenta su nuevo proyecto.

 ¿Como sonará?, me pregunto con curiosidad previa antes  de escuchar las 10 canciones que contempla " Lúas de Outubro e Agosto" editado por "Fol-musica". Lo primero que percibo es una levedad instrumental controlada  y una voz delicada, coloreada con  sinceridad, que aprovechando sus condiciones vocales parece flotar suavemente en sugerentes melodías interpretadas de forma esmerada. 

Canciones en las que las emociones y los sentimientos llegan con un envoltorio de delicada dulzura  que llevan al oyente a entrar en el mismo registro armonioso de su música que por momentos traen del recuerdo la voz de Sally Oldfield. Un ejercicio de inspiración  que da vida a canciones hermosas ----- "Mergullei", " Curso de un Río", "Pernoctei", Chea de Vida", "Aromas de Terra", "Sentir", "Ramo" , "Norte do Norte", " Matriarcas" é "O Muro" --que una tras otra, van modulando el presente anímico y  artístico de Guadi Galego que muestra un estado de orientación interpretativa madurado en la serenidad,  con liquidez melódica y alturas brillantes y tornasoladas, que paradójicamente, le da una perceptible acometividad expresiva. 

Sin duda su reciente maternidad ha tenido mucho que ver en esta nueva obra 

.La canción " Matriarcas", el primer videoclip de "Lúas de outubro e agosto", dirigido por Karlos Abal, que está dedicada  a la escritora y amiga Begoña Caamaño, recentemente fallecida,  es un homenaje a las mujeres reales, a esas brillantes activistas de la vida cotidiana de un matriarcado gallego que existe y es real. 

Para este "ejercicio de inspiración" Guadi Galego -- voz, piano y coros -- ha contado con Pachi Alis en la producción y como multi-instrumentista  que le da un punto de sofisticación   elevadora de "armonía interna"   al conjunto de la obra. Karlos Abad, guitarra eléctrica, Santi Cribeiro al acordeón y Pablo Pascual con el clarinete participan en la grabación de este proyecto que ilumina la exploración de nuevos caminos en la  carrera artística de Guadi Galego