lunes, 18 de enero de 2016

MARIA DO CEO: UNHA VIAXE MUSICAL "DE PORTUGAL A GALICIA - "FADO""


CANCIÓS NA "RAIA",ONDE O FADO E A MÚSICA GALEGA INTERCAMBIAN HARMONÍAS, MELODÍAS E SENTIMENTOSNovo disco , dobre nesta ocasión,  de María do Ceo onde unha vez máis se pode escoitar a súa voz nos límites da "raia" , alí onde o fado e a música galega conviven intercambiando harmonías, melodías e sentimentos, nun espazo emocional propiciado  por unhas texturas sonoras  que expresan e reciben sentimentos.

 "De Portugal a Galicia- Fado" , fai o número doce da discografía desta artista nada en Portugal e con boa parte das súas existencias "vivida" en Ourense. María ten a "alma partida" entre o ser e estar, unha situación que sempre lembra nos seus concertos e na súa listaxe discográfica con títulos como "Dúas Almas do Miño". María Do Ceo é un encanto de muller que "encanta cando canta". A súa escena é sobria, elegante e sentida , é arte e a súa voz tinguida,  de cores  sonoras extraídos das  paletas do sentimento , é un arco iris emocional  cuxa escoita produce remolinos de nostalxia e profunda no pracer  da emoción e a fraxilidade da dor que se constrúe entre alegrías e tristezas. 

María naceu e creceu artisticamente no fado , e a el segue dedicando a súa vida .Sente e comunícao con entrega e alma, até o punto de converterse nunha das súas voces máis respectadas. Por iso é polo que un Cd, o primeiro, este integramente dedicado á ruta, animicamente itinerante do  fado, desde o tradicional ao minhoto, pasando polo "moderno" aos que pon voz e emoción , en boa compañía de instrumentos tradicionais do fado --
"Fado dás Floras", "Fado Norte", "Uma casa Portuguesa", "Cançao de embalar", "Portugal meu Portugal","Cançao do Mar" e "Fadiño dá tía Maria Benta", entre outros -- 

No segundo Cd, dedicado a Galicia, cambia o repertorio, e ampla instrumentación,   mantendo o seu encanto vocal  que segue coa mesma intensidade emotiva , rozando o corazón de preto, acollendo e transmitindo, inxectando, con dozura natural  e musicalidad ,  a "paisaxes" musicais galegos  de fondo calado popular -- "Negra Sombra", "Quen poidera namorala", "Teño Saudades", "María Soliña", "Lela" ou "Camariñas", entre outros --.

 "De Portugal a Galicia - Fado" , é un traballo coidado en todos os detalles. Gravado en Estudo Edisco da Estrada, en compañía de excelentes músicos --José Manuel Neto (guitarra portuguesa), Miguel Gonçalves (guitarra española)Fernando Campos Doo (baixo),Filipe Preira (acordeón), José Salgado (cavaquihno), Ricardo Morente (violín), Rosalía Vazquez Gargía (chelo), Hector Martínez (piano), Alex Salgado (Laud) e Joao Penedo (contrabaixo) -- que se presenta en formato de disco- libro coas letras das cancións que inclúe presentacións de Xesús Alonso Montero, Presidente da Real Academia  Galega e Xosé Manuel Piñeiro que colaborou asi mesmo pondo voz en "Quem poidera enamorala".

MARIA DO CEO
DE PORTUGAL A GALICIA
"FADO"

Nuevo disco , doble en esta ocasión,  de María do Ceo en donde una vez más se puede escuchar su voz en los límites de la "raia" , allí donde el fado y la música gallega conviven intercambiando armonías, melodías y sentimientos, en un espacio emocional propiciado  por unas texturas sonoras  que expresan y reciben sentimientos.

 "De Portugal a Galicia- Fado , hace el número doce de la discografía de esta artista nacida en Portugal y con buena parte de su existencias "vivida" en Ourense. María tiene el "alma partida" entre el ser y estar, una situación que siempre recuerda en sus conciertos y en su listado discográfica con títulos como "Dúas Almas do Miño". María Do Ceo es un encanto de mujer que "encanta cuando canta". Su escena es sobria, elegante y sentida , es arte y su voz teñida,  de colores  sonoros extraídos de  las paletas del sentimiento , es un arco iris emocional  cuya escucha produce remolinos de nostalgia y profundiza en el placer  de la emoción y la fragilidad del dolor que se construye entre alegrías y tristezas. 

María nació y creció artísticamente en el fado , y a él sigue dedicando su vida .Lo siente y lo comunica con entrega y alma, hasta el punto de convertirse en una de sus voces más respetadas. De ahí que un Cd, el primero, este íntegramente dedicado a la ruta, anímicamente itinerante del  fado, desde el tradicional al minhoto, pasando por el "moderno" a los que pone voz y emoción , en buena compañía de instrumentos tradicionales del fado --"Fado das Floras", "Fado Norte", "Uma casa Portuguesa", "Cançao de embalar", "Portugal meu Portugal","Cançao do Mar" y "Fadiño da tía Maria Benta", entre otros -- 

En el segundo Cd, dedicado a Galicia, cambia el repertorio, y amplia instrumentación,   manteniendo su encanto vocal  que sigue con la misma intensidad emotiva , rozando el corazón de cerca, acogiendo y transmitiendo, inyectando, con dulzura natural  y musicalidad ,  a "paisajes" musicales gallegos  de hondo calado popular -- "Negra Sombra", "Quen poidera namorala", "Teño Saudades", "María Soliña", "Lela" o "Camariñas", entre otros --. "De Portugal a Galicia - Fado" , es un trabajo cuidado en todos los detalles.

 Grabado en Estudio Edisco de A Estrada, en compañía de excelentes músicos --José Manuel Neto (guitarra portuguesa), Miguel Gonçalves (guitarra española)Fernando Campos Dono (bajo),Filipe Preira (acordeón), José Salgado (cavaquihno), Ricardo Morente (violín), Rosalía Vazquez Gargía (chelo), Hector Martínez (piano), Alex Salgado (Laud) y Joao Penedo (contrabajo) -- que se presenta en formato de disco- libro con las letras de las canciones que incluye presentaciones de Xesús Alonso Montero, Presidente de la Real Academia  Galega y Xosé Manuel Piñeiro que colaboró asi mismo poniendo voz en "Quem poidera enamorala".