domingo, 9 de abril de 2017

OS "CANTOS DA IALMA" DE XULIO LORENZO

UNS "CANTOS" TENSADOS NAS CORDAS DO SENTIMENTO


 O músico é compositor galego Xulio Lorenzo está do trinque discográfico.O seu álbum chámase "Cantos dá Ialma".  Un atractivo álbum, tranquilo, elegante  e Intimamente evocador  que ofrece ao oínte unha paisaxe musical,  cheo de sonoridades da música popular, no que mestura, o vocal co instrumental, articulando un contido fermoso cunha gama emocional que vai do suave e calmante ao vivo e elevado.


Unhas percusións iniciáticas van abrindo  camiño aos instrumentos tradicionais que soando con brío abren as portas para que se escoiten os seus "Cantos dá Ialma" --- Muiñeira de Mos, Benequiña, Cantos dá ialma, Brigan vals, Non mar heite amar, Ostara in Gallaecia, Saudades, Miña nai, Desexo inesperado, Muiñeira de chisco, Alborada camiño dá rosa e Ailla dás bágoas -- que se moven e flúen,  afinados e interpretados con o sentimento, que chegan en ondas melódicas espazosas, acariciantes, en compañía dun ritmo elevador e brillante, cunha forza emocional enraizada na tradición , abrindo un novo "código" na linguaxe musical galega que, sen perder esencias, que marcan o seu carácter creativo e instrumental, explora un novo terreo que leva ao oínte por atmosferas sumamente suxestivas que permiten e facilitan o voo da imaxinación. 

Xulio Lorenzo -- Low Whistles (C,Fa,Eb,D),Tim Whistles (D,CBb), Gaitas e voz-- logrou plasmar neste disco que os seus soños se fagan tanxibles e audibles cun bo traballo musical compositivo e un dominio dos instrumentos populares verdadeiramente notable.


 Neste inspirado labor acompáñalle Paco Dicenta  como arreglista e nunha sobresaliente produción achegando tamén a súa sapiencia no baixo eléctrico, piano, teclados e percusións. Xunto a eles os músicos Diego Bea, guitarras; Roberto Comesaña, acordeón ;Ioana Pérez , violíns e David Outumuro, batería e percusións, deseñan a beleza e amplitude dos temas, armoniosamente equilibrados  creando unha gama emocional que vai do suave e calmante vivamente e elevador, coa reseñable achega vocal  de Xulio que utiliza a súa voz  con sinxeleza  emotiva, sen complexidades, tensada nas cordas do sentimento.

 Gravado nos estudos Metrópoles (Vigo) con Fran Álvarez de técnico, este primeiro  proxecto discográfico de Xulio Lorenzo que en portada se anuncia como "XL", adquire tras a súa escoita unha talla artística máis grande como grande é a listaxe de colaborados que a engrandecen coa súa achega artística: Bieito Romero, Alberto Vilas,Marcos Campos,Pedro Fariñas, Noélia Álvarez Rodríguez - Osorio, Marisé Balado , a Banda de Gaitas Xarabal e Francesco Dei Cristofaro. O deseño gráfico e as fotografías  corren a cargo de Alicia Francés e Alberto Francés
 LOS "CANTOS DA IALMA"
DE XULIO LORENZO

Saludos  a la ópera prima del músico y compositor   gallego Xulio Lorenzo que lleva por título "Cantos da Ialma".  Un notable y atractivo álbum, tranquilo, elegante  e Íntimamente evocador  que ofrece al oyente un paisaje musical,  lleno de sonoridades de la música popular en el que entremezcla lo vocal con lo instrumental, articulando un contenido hermoso y elevador.

Unas percusiones iniciáticas van abriendo  camino a los instrumentos tradicionales que sonando con brío abren las puertas para que se escuchen doce "Cantos da Ialma" --- Muiñeira de Mos, Benequiña, Cantos da ialma, Brigan vals, No mar heite amar, Ostara in Gallaecia, Saudades, Miña nai, Desexo inesperado, Muiñeira de chisco, Alborada camiño da rosa y Ailla das bágoas -- que se mueven y fluyen,  afinados e interpretados con  el sentimiento, que llegan en oleadas melódicas espaciosas, acariciantes, en compañía de un ritmo elevador y brillante, con una fuerza emocional enraizada en la tradición , abriendo un nuevo "código" en el lenguaje musical gallego, que sin perder esencias, que marcan su carácter creativo e instrumental, explora un nuevo terreno que lleva al oyente por atmósferas y ambientes sumamente sugerentes que permiten y facilitan el vuelo de la imaginación.

Xulio Lorenzo -- Low Whistles (C,Fa,Eb,D),Tim Whistles (D,CBb), Gaitas y voz-- ha logrado plasmar en este trabajo que sus sueños se hagan tangibles y audibles con una buen trabajo musical compositivo y un dominio de los instrumentos populares verdaderamente notable. En esta inspirada labor le acompaña Paco Dicenta  como arreglista y en una sobresaliente producción aportando también su sapiencia en el bajo eléctrico, piano, teclados y percusiones. Junto a ellos los músicos Diego Bea, guitarras; Roberto Comesaña, acordeón ;Ioana Pérez , violines y David Outumuro, batería y percusiones, diseñan la belleza y amplitud de los temas, armoniosamente equilibrados  creando una gama emocional que va de lo suave y calmante a lo vivo y elevador, con la reseñable aportación vocal  de Xulio que utiliza su voz  con sencillez  emotiva, sin complejidades, tensada en las cuerdas del sentimiento.

Grabado en los estudios Metrópolis (Vigo) con Fran Álvarez de técnico, este  primer proyecto discográfico de Xulio Lorenzo que en portada se anuncia como "XL", adquiere tras su escucha una talla artística más grande como grande es el listado de colaborados que la engrandecen con su aportación artística: Bieito Romero, Alberto Vilas,Marcos Campos,Pedro Fariñas, Noélia Álvarez Rodríguez - Osorio, Marisé Balado , la Banda de Gaitas Xarabal y Francesco Di Cristofaro, director del grupo folk napolitano Brigan.. El diseño gráfico y las fotografías  corre a cargo de Alicia Francés y Alberto Francés