lunes, 20 de noviembre de 2017

CD-LIBRO O GAITEIRO DE SANTO XUSTO "O SON DA ULLOA"Ramiro Villamor, 'Ou Gaiteiro de Santo Xusto', foi un dos músicos máis admirados e recoñecidos da comarca da Ulloa durante o século pasado.
Á súa morte deixo tras de se unha cantidade innumerable de experiencias e unha pegada inesquecible quedando ou seu nome escrito con letras de ouro na memoria histórica dás xentes de toda a Comarca dá Ulloa. 

O respecto que el sentía pola música, pola nosa cultura, polo idioma e a teima por dignificar a figura do gaiteiro non só lla soubo transmitir moi ben aos seu fillos, senón que esta chegou fortalecida ao seguinte elo familiar: catorce dous seus dezanove netos aprenderon a tocar algún instrumento dá música tradicional galega ou aprenderon baile tradicional e moitos deles hoxe en día teñen por profesión a de músico.

Un deles Bruno Villamayor Gai,  titulado superior en Música na especialidade de instrumentos da Música Tradicional Galega polo conservatorio Superior de Música de Vigo, presentou , no ano 2014 o libro "O gaiteiro de Santo Xusto -O son dá Ulloa", ainda que daquela  non levaba un complemento de audio co que enriquecer este traballo de recollida de parte de memoria musical dá comarca d´A Ulloa. Nun primeiro momento non considerou oportuno editar un Cd xunto ao libro xa que non tinga gravacións suficientes do seu avó e non parecíalle  que gravando o vos seus temas , ainda que fose coa sua gaita, achegase algo especial. 

 foi mudando durante a presentación da sua presentación  pola xeografía española acompañado de moitos músicos  aos que admiraba. Pouco a pouco foi fedellando arranxos de parte do repertorio do seu avó e agora presenta un  con doce pezas tratadas con todo ou respecto, agarimo e ilusión  que ou seu avó  fixolle xermolar pola cultura galega. " A quen me aprendeu a ama´a gaita en abriu as portas deste fermoso soño que é ser gaiteiro".

Para este Cd-Libro contou coa colaboración de músicos recoñecidos como Davide Salvado, Xisco Feijoo, Pepe Vaamonde, Germán Díaz, Zoelas, Tango en Xan3iro,Cántigas e Frores, Begoña Lorenzo, Os Minhotos e Marcos Galán entre outros.


O GAITEIRO DE SANTO XUSTO
"O SON DA ULLOA"


Ramiro Villamor, 'O Gaitero de Santo Justo', fue uno de los músicos más admirados y reconocidos de la comarca da Ulloa durante el siglo pasado.
A su muerte dejo tras de sí una cantidad innumerable de experiencias y una huella inolvidable quedando o su nombre escrito con letras de oro en la memoria histórica das gentes de toda la Comarca da Ulloa. 

El respeto que él sentía por la música, por nuestra cultura, por el idioma y el empeño por dignificar la figura del gaitero no solo se la supo transmitir muy bien a su hijos, sino que esta llegó fortalecida al siguiente lo eres familiar: catorce dos sus diecinueve nietos aprendieron a tocar algún instrumento da música tradicional gallega o aprendieron baile tradicional y muchos de ellos hoy en día tienen por profesión la de músico.

Uno de ellos Bruno Villamayor Gay,  titulado superior en Música en la especialidad de instrumentos de la Música Tradicional Gallega por el conservatorio Superior de Música de Vigo, presentó , en el año 2014 el libro "El gaitero de Santo Justo -El sonido da Ulloa" que, por entonces  no llevaba un complemento de audio con el que enriquecer este trabajo de recogida de parte de memoria musical da comarca da Ulloa. 

En un primero momento no consideró oportuno editar un Cd junto al libro ya que no tenía grabaciones suficientes de su abuelo y no le parecía  que grabando el sus temas , aunque que fuera con la su gaita, acercara algo especial. 

Todo fue cambiando durante la presentación de este trabajo por la geografía española acompañado de muchos músicos  a los que admiraba. Poco a poco fue "fedellando" arreglos de parte del repertorio de su abuelo y ahora presenta un Cd-Libro con doce piezas tratadas con todo o respeto, cariño e ilusión  que su abuelo le hizo brotar por la cultura gallega. " A quien me enseño amar  la gaita y me abrió las puertas de este hermoso sueño que es ser gaitero". 

Para este trabajo contó con la colaboración de músicos reconocidos cómo Davide Salvado, Xisco Feijoo, Pepe Vaamonde, Germán Díaz, Zoelas, Tango en Xan3iro,Cántigas y Frores, Begoña Lorenzo, Los Minhotos y Marcos Galán entre otros.


No hay comentarios:

Publicar un comentario