martes, 19 de junio de 2018

RADIO OCÉANO "MEMORÍAS DO ÓXIDO"
 A frase "Vive rápido, morre novo e deixa un bonito cadáver", que en realidade, é unha liña de diálogo da película "Chamade a calquera porta" (Knock on any door) de Nicholas Ray, aínda que se lle atribúe erróneamente  a James Dean, foi adoptada a finais dos 70 polo  recentemente nado movemento punk británico que adoptou a frase, eliminando a referencia á beleza cadavérica, e engadindo, sen dúbida, algo máis lapidario: "No future!!!". 

E polo "punk atlántico", cheo de encrestadas ondas musicais, navego Radio Océano , un dos  grupos que abrían nos 80 a escena coruñesa do rock and roll,  ante a "avasalladora" popularidade da "movida viguesa" .


Agora, o grupo volve ás andanzas musicais impulsado pola edición de Subterfuge  Records" dun  dobre vinilo con directos e pezas inéditas do grupo, "Memorias do óxido"  , para conmemorar o 30 aniversario da  saída ao mercado do seu primeiro e único disco «Isto non é Hawai (nin falta que fai)» . 

Pasaron os anos e, agora, Radio Océano citan a Neil Young e  aseguran que "é mellor queimarse que oxidarse", pero recoñecen que non teñen présa por baixarse do escenario. E aí está o grupo con dous xornalistas adscritos á contracultura punk , Xosé Manuel Pereiro ) -aka Johnny Rotring, e Santiago Romeu , aka Rossmero- con Pablo Igrexas  e Dani Punta, dando cana polos "railes" de o "punk ferroviario" -así o definiu o poeta Lois Pereiro, irmán do cantante e autor dalgunha letra- dos Océano. 

"Memorias do óxido" recolle 25 cancións, en estudo e en directo, dá banda coruñesa , unha revisión dos seus clásicos na que intercalan, ademais, varias novidades, xa que máis dun terzo do disco son temas novos. cuxas  letras teñen ese toque agresivo e ameazante, e o punto irónico e reivindicativo de sempre. Impulsado por este  disco "antolóxico" Radio Océano volve aos concertos en directo, pero sen as "pretensións" din, "de chegar a nada", aínda que confían en "poder permanecer baixo os focos". 

Para eles, o máis importante é tocar e farano ata que o grupo manteña a harmonía. ! Radio Océano is back!


RADIO OCÉANO
"MEMORÍAS DO ÓXIDO"

La frase "Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver", que en realidad, es una línea de diálogo de la película “Llamad a cualquier puerta” (Knock on any door) de Nicholas Ray, aunque se le atribuye erróneamente  a James Dean, fue adoptada a finales de los 70 por  el recién nacido movimiento punk británico que adoptó la frase, eliminando la referencia a la belleza cadavérica, y añadiendo, sin duda, algo más lapidario: “No future!!!".  Y por el "punk atlántico", lleno de encrestadas olas musicales, navego Radio Océano , uno de los  grupos que abrían en los 80 la escena coruñesa del rock and roll,  ante la "avasalladora" popularidad de la "movida viguesa" .Ahora, el grupo vuelve a las andanzas musicales impulsado por la edición de Subterfuge  Records de  un doble vinilo con directos y piezas inéditas del grupo, "Memorias do óxido"  , para conmemorar el 30 aniversario de  la salida al mercado de su primer y único disco «Esto no es Hawai (nin falta que fai)» . Han pasado los años y Radio Océano citan a Neil Young y  aseguran que "es mejor quemarse que oxidarse", pero reconocen que no tienen prisa por bajarse del escenario. Y ahí está el grupo con dos periodistas adscritos a la contracultura punk , Xosé Manuel Pereiro ) -aka Johnny Rotring, y Santiago Romero , aka Rossmero- con Pablo Iglesias  y Dani Punta, dando caña por los "railes" del “punk ferroviario” -así lo definiu el poeta Lois Pereiro, hermano del cantante y autoro de alguna letra de los Océano. "Memorias do óxido" recoge 25 cancións, en estudio e en directo, de la banda coruñesa , una revisión de sus clásicos en la que intercalan, además, varias novedades, ya que más de un tercio del disco son temas nuevos. cuyas  letras tienen ese toque agresivo y amenazante, y el punto irónico y reivindicativo de siempre. Impulsado por  este disco "antológico" Radio Océano vuelve a los conciertos en directo, pero sin las "pretensiones" dicen, "de llegar a nada", aunque confían en "poder permanecer bajo los focos". Para ellos, lo más importante es tocar y lo harán hasta que el grupo mantenga la armonía. ! Radio Océano is back!
No hay comentarios:

Publicar un comentario